Liczby zespolone - zadania, pytania oraz wzory.

 

Co to jest część rzeczywista liczby zespolonej?

Co to jest część urojona liczby zespolonej?

Co to jest moduł liczby zespolonej?

Co to jest argument liczby zespolonej?

Co to jest argument główny liczby zespolonej?

Co to jest postać algebraiczna liczby zespolonej?

Co to jest postać trygonometryczna liczby zespolonej?

Co to jest postać wykładnicza liczby zespolonej?

Co to jest liczba sprzężona do liczby zespolonej z?

Jakie są własności sprzężenia liczby zespolonej?

Jakie są własności argumentu liczby zespolonej?

Jakie są własności modułu liczby zespolonej?

Co to jest wzór Moivre'a?

Liczby zespolone

Liczby zespolone

Liczby zespolone

© 2019 Leszek Smolarek. Disclaimer. Based on YourBlog 2.0 theme. CMS by smolarek.eu.